Best-in-Class Management Toolbox

Actuele modellen en methodieken

De EFBQ biedt een groot aantal ‘management tools’ waarmee de deelnemende bedrijven hun strategieformulering, en de doorvertaling hiervan naar de operatie, kunnen vergemakkelijken en/of structureren. Hiermee kan een aanzienlijke tijdswinst worden gerealiseerd, doordat in de zelfde tijdsspanne grotere stappen worden gemaakt. De ‘management toolbox’ van de EFBQ bestaat onder andere uit modellen en methodieken die door de deelnemende bedrijven zijn ontwikkeld en/of toegepast in de eigen bedrijfsvoering en die door deze bedrijven ter beschikking zijn gesteld aan de andere bedrijven binnen de EFBQ Referentiegroep. Deze tools worden voortdurend geüpdatet en vanuit de Referentiegroep aangevuld door het EFBQ Assessment Centre. Daarnaast worden er ook op initiatief van het Assessment Center algemene tools ontwikkeld ten behoeve van de EFBQ Deelnemers.

Voorbeelden van dergelijk tools zijn:

  • Actuele hulpmiddelen voor het snel en flexibel formuleren van een strategisch plan dat  resulteert in een beperkt aantal A-4 tjes, waarmee snel kan worden geschakeld in de aan- en bijsturing van de organisatie. Lees meer...
  • EFBQ Strategische ‘Need to Know’-vragen – door middel van de meest belangrijke vragensets wordt de directie- en/of het managementteam begeleid bij het concreet formuleren van het strategisch kader van de organisatie zonder de ‘Need to Know'-vragen over te slaan. Lees meer...

De EFBQ deelnemers kunnen naar wens gebruik maken van de best-in-class voorbeeld-tools.

Van binnen en buiten de EFBQ Referentiegroep

Door de deelnemers in de EFBQ Referentiegroep wordt een groot aantal management tools in de praktijk toegepast. De EFBQ organisatie faciliteert het onderling uitwisselen van deze tools, evenals de kennis en ervaringen die hiermee zijn opgedaan. Daarnaast wordt de ‘toolbox’ ook voortdurend aangevuld met opkomende nieuwe tools, die mogelijk een toegevoegde waarde kunnen bieden in de strategische en operationele bedrijfsvoering.

Begeleiding Assessment Centre

Bij het toepassen van de diverse management tools is ook begeleiding beschikbaar vanuit het Assessment Centre. Dit is nadrukkelijk geen ‘consultancy’. Advies komt van de andere deelnemende bedrijven en managers. Het Assessment Centre verzorgt wel waar nodig workshops, plenaire sessies en tussentijdse terugkoppeling op het toepassen van de methodieken. Hierbij is over het algemeen sprake van maatwerk en de ondersteuning is qua invulling afhankelijk van de wensen en behoeften van de betreffende (kandidaat)deelnemers.