Deelnemers

Het EFBQ Netwerk bestaat uit zo’n 100 ambitieuze ondernemingen uit verschillende branches, die zich in hun eigen branche weten te onderscheiden van hun concurrenten. Hierbij gaat het om dienstverleners, productieondernemingen en handelsondernemingen, zowel business-to-business als business-to-consumer. Ook de omvang en eigendomsstructuur kunnen behoorlijk verschillen met zowel familiebedrijven als werkmaatschappijen met omzetten van een aantal miljoenen tot meer dan een miljard euro. Deze ondernemingen hebben echter allemaal als doel zich voortdurend te verbeteren door kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Selectie bedrijven

Bedrijven kunnen alleen op uitnodiging en na een zorgvuldige selectieprocedure toetreden tot de Peer Group. De Selectiecommissie van de EFBQ is er verantwoordelijk voor dat de samenstelling van het netwerk kwantitatief op peil blijft en kwalitatief wordt verbeterd.

Een aantal basiscriteria die hierbij worden gehanteerd:

  • De onderneming heeft een omvang tussen de 50 tot 50.000 medewerkers.
  • De onderneming profileert zich ambitieus en op een positieve wijze in de markt.
  • Het directie- en/of managementteam heeft de ambitie de organisatie continue te verbeteren en heeft voldoende focus op strategisch ondernemerschap; of wil zich hierin verbeteren.
  • Directie- en managementteamleden zijn bereid zich een spiegel voor te laten houden over hun eigen functioneren en de resultaten hiervan anoniem te benchmarken aan andere organisaties.
  • Directie- en managementteamleden zijn bereid hun kennis en ervaringen met de andere deelnemers te delen.
  • De onderneming kan en wil een actieve deelnemer worden in de Peer Group.

Benchmark

De deelnemende bedrijven in de EFBQ Peer Group bieden elkaar een benchmark op strategisch ondernemerschap en het anticiperend vermogen van de onderneming. Dit gebeurt onder andere door middel van de onderlinge individuele contacten en de Management Tables (G). Een meer formele benchmark vindt plaats tijdens het EFBQ assessment. Hierbij wordt de onderbouwing en haalbaarheid van het strategische kader, en de doorvertaling hiervan naar de rest van de organisatie, getoetst. Ook de conditie van de onderneming, evenals de samenhang en consistentie van de aan- en bijsturing worden hierin meegenomen.
De organisatie wordt hierbij op meer dan 60 aspecten van de bedrijfsvoering vergeleken met de EFBQ benchmark(D).