Frank van Gool

"De EC-Standard is een unieke methodiek die onze bedrijfsvoering beoordeelt op alle relevante aspecten. Door ons te spiegelen aan ‘de best in class’ krijgen wij de nodige aangrijpingspunten om een voortdurende verbetering te bewerkstelligen."

Contactgegevens

Functie: 
Directievoorzitter