Selectieprocedure en -criteria

Bedrijven kunnen op uitnodiging en na een zorgvuldige selectieprocedure toetreden tot de Referentiegroep. De Selectiecommissie van de EFBQ is er verantwoordelijk voor dat de samenstelling van het netwerk kwantitatief op peil blijft en kwalitatief wordt verbeterd.

Een aantal basiscriteria die hierbij worden gehanteerd is:

  • De onderneming heeft een omvang tussen de 50 tot 50.000 medewerkers.
  • De onderneming profileert zich ambitieus en op een positieve wijze in de markt.
  • Het directie- en/of managementteam heeft de ambitie de organisatie continue te verbeteren en heeft voldoende focus op strategisch ondernemerschap; of wil zich hierin verbeteren.
  • Directie- en managementteamleden zijn bereid zich een spiegel voor te laten houden over hun eigen functioneren en de resultaten hiervan anoniem te benchmarken aan andere organisaties.
  • Directie- en managementteamleden zijn bereid hun kennis en ervaringen met de andere deelnemers te delen.
  • De onderneming kan en wil een actieve deelnemer worden in de Referentiegroep.