EFBQ Assessment

Het EFBQ Assessment meet de onderbouwing en haalbaarheid van het gevoerde beleid, de conditie van de onderneming, samenhang en consistentie van de aansturing en in hoeverre het gevoerde beleid op een juiste wijze is afgestemd op de situatie en vraag van de markt. Een volledig overzicht van de toetsingscriteria is beschikbaar op ons Intranet.

De organisatie wordt hierbij op meer dan 60 aspecten van de bedrijfsvoering vergeleken met de EFBQ benchmark, waarbij de norm bepaald wordt door de ‘best in class’, ofwel de hoogst behaalde score. Deze kan door een huidige getoetste deelnemer gehaald zijn, maar in sommige gevallen ook door deelnemers die ondertussen het netwerk verlaten hebben (>200 getoetste ondernemingen). Zij zijn de benchmark voor één of meerdere beleidsaspecten totdat er een nieuwe hoogste score is gerealiseerd door een nieuw getoetst bedrijf. De methodiek wordt zo regelmatig herijkt, omdat een eens behaalde hoge score in relatieve waarde kan dalen in het zich voortdurend verbeterende netwerk van lerende ondernemingen.

Het assessment wordt uitgevoerd door twee assessoren, de Preferred Assessor en de Coördinator van het Assessment Centre van de EFBQ, en bestaat uit twee hoofdonderdelen, verificatiegesprekken en documentonderzoek. Een assessment vergt per managementteamlid dan ook niet meer dan een dagdeel voor de voorbereiding (het verzamelen van de strategische en operationele documenten die gebruikt worden om de onderneming aan te sturen) en het verificatiegesprek met de assessoren. Lees meer