Management Toolbox

De EFBQ biedt een groot aantal ‘management tools’ waarmee de deelnemende bedrijven hun strategieformulering en de doorvertaling hiervan naar de operatie kunnen vergemakkelijken en/of structureren. Hiermee kan een aanzienlijke tijdswinst worden gerealiseerd, doordat in dezelfde tijdsspanne grotere stappen worden gemaakt.

Door de deelnemers in de EFBQ referentiegroep wordt een groot aantal management tools in de praktijk toegepast. De EFBQ organisatie faciliteert het onderling uitwisselen van deze tools, evenals de kennis en ervaringen die hiermee zijn opgedaan. Daarnaast wordt de ‘EFBQ Toolbox’ ook voortdurend aangevuld met opkomende nieuwe tools, die mogelijk een toegevoegde waarde kunnen bieden in de strategische en operationele bedrijfsvoering.