EFBQ Referentiegroep van Best-in-Class ondernemingen

Continue leren en verbeteren

Een belangrijk kenmerk van de bedrijven die deel uitmaken van de groep van 100 is de ambitie om continue te leren en verbeteren. Het blijft bij deze ondernemingen niet bij woorden en voornemens, maar er wordt actief gezocht naar manieren om de managers de tools te bieden om hun ambities sneller en efficiënter te realiseren. Zij worden aangemoedigd om actief hun netwerken op te bouwen, hun competenties te verdiepen en verbreden en gebruik te maken van de handigste tools en werkwijzen.
Binnen de EFBQ Referentiegroep bieden de deelnemende bedrijven elkaar bewust en gericht het inzicht en de tools die hierbij kunnen helpen. Tijdens de Management Tables krijgt ieder mt-lid de kans om zich voortdurend te oriënteren op het eigen vakgebied, het netwerk uit te breiden en op strategisch niveau te sparren met ervaren en deskundige vakgenoten. De Management Toolbox geeft hen toegang tot handige tools waarvan de waarde al in de praktijk is bewezen bij andere bedrijven. Door middel van 1-op-1 contacten kunnen zij in de keuken kijken bij succesvolle ondernemingen en vinden zij sparringpartners in ervaren vakgenoten.

Selectiecriteria

Bedrijven kunnen op uitnodiging en na een zorgvuldige selectieprocedure toetreden tot de Referentiegroep. De Selectiecommissie van de EFBQ is er verantwoordelijk voor dat de samenstelling van het netwerk kwantitatief op peil blijft en kwalitatief wordt verbeterd. Een belangrijk criterium dat hierbij wordt gehanteerd is de aanwezigheid van voldoende ambitie bij het managementteam.
Tijdens het selectieproces wordt hier dan ook veel aandacht aan besteed. Er wordt gevraagd naar het hoofddoel van de onderneming en de verantwoordelijkheid dat elk mt-lid voelt om dit doel te realiseren. Wat zijn hun eigen speerpunten op hun vakgebied? Wat hebben zij al weten te realiseren en welke ontwikkeling willen zij doormaken in de komende jaren? De mate waarin een managementteam bereid is om de algemeen directeur te ondersteunen in het realiseren van de algemene bedrijfsdoelstellingen is vaak een goede indicatie voor de mate waarin zij actief gebruik zullen maken van de mogelijkheden binnen de EFBQ.

Een stuk minder belangrijk is of een bedrijf een algemeen ‘bekende naam’ heeft of veel in de publiciteit is geweest. Er zitten in de EFBQ Referentiegroep naast de meer bekende bedrijven ook een groot aantal ‘verborgen diamanten’ die stilletjes, maar zeer actief en innovatief, aan de weg aan het timmeren zijn. Juist bij deze bedrijven, die niet noodzakelijk bij iedereen bekend zijn, maar wel inspirerende kennis en ervaringen te bieden hebben, is nog extra inzicht te halen. Zij zijn wellicht niet actief in ‘sexy’ sectoren, maar weten zich significant van hun concurrenten te onderscheiden door hun interne kracht (sterkten) en onderscheidende kenmerken in de gekozen (niche)markten.

Winstgevendheid, Continuïteit en Waarde creatie

In de ogen van de EFBQ Referentiegroep hanteren ondernemingen de zelfde core business: geld verdienen, continuïteit borgen en waarde creatie. Ongeacht de producten of diensten waarmee een bedrijf zich in de markt(en) begeeft, streeft het bedrijf uiteindelijk naar een bepaalde omvang en balans in de winstgevendheid, continuïteit en waarde van de onderneming.
Bij familiebedrijven kan meer nadruk liggen op waarde creatie en het borgen van de continuïteit. Winst wordt dan voornamelijk nagestreefd ten behoeve van het realiseren van een langere termijn continuïteit. Bij ondernemingen die onderdeel uitmaken van grotere concerns met een buitenlandse moeder kan juist het realiseren van omzet en winst een grotere prioriteit krijgen en krijgen continuïteit en waarde creatie minder aandacht.
Ongeacht de gekozen focus, streeft in principe iedere onderneming een bepaalde balans na in deze drie aspecten van de ‘bottom line’.