EFBQ Sociëteit Kasteel Heemstede

Sociëteit voor Business Leaders

De EFBQ Sociëteit Kasteel Heemstede, gesitueerd in Kasteel Heemstede te Houten, staat  geheel ter beschikking van de deelnemende bedrijven. De CEO’s/DGA’s in de EFBQ Referentiegroep worden lid van de Sociëteit en krijgen daarmee toegang tot de faciliteiten en kunnen gebruik maken van aanvullende dienstverlening.
De verschillende ruimtes, die ieder hun eigen thema en doel hebben, bieden de mogelijkheid voor de ‘Business Leaders’ van de bedrijven om uit de dagelijkse beslommeringen weg te stappen, belangrijke relaties te ontmoeten of een ‘Inspiratiedag’ te beleven met het gehele managementteam.

Onder voorwaarde van redelijk gebruik en met inachtneming van de huisregels kunnen EFBQ deelnemers hun heisessies of ‘inspiratiedagen’ op het EFBQ Castle laten plaatsvinden, al dan niet met ondersteuning vanuit het EFBQ Assessment Centre.

Faciliteiten:

  • Sociëteit Lounge
  • Bibliotheektoren
  • Kasteelkeuken
  • Visietoren
  • Spiegelzaal
  • Strategietoren
  • Boardroom

Best Practices Ondernemerschap

De deelnemers in de EFBQ Referentiegroep spiegelen zich aan elkaar op verschillende manieren, met als doel van elkaar te leren door middel van ‘best practices’. Eén van de manieren waarop men zich aan elkaar benchmarkt en het ondernemerschap van de mt-leden verder wordt ontwikkeld, is door middel van diverse netwerkbijeenkomsten.
Deze bijeenkomsten, waaronder niet alleen de strategische Management Tables, maar ook Meetings of Minds en Themabijeenkomsten, vinden plaats in de EFBQ Sociëteit te Kasteel Heemstede. Deze bijeenkomsten worden voorgezeten door een ervaren ‘moderator’ en zorgen voor een discussie die niet alleen focust op ‘best practices’, maar ook op de valkuilen en mislukkingen. Doel van de bijeenkomsten is nadrukkelijk het verbreden en verdiepen van het inzicht en de helicopterview van de directie- en mt-leden. Zij spiegelen zich aan hun vakgenoten en kunnen zich door hen laten inspireren om zich verder te ontwikkelen, initiatieven in de eigen organisatie op te starten en lopende projecten succesvol af te ronden.

‘Building Best Companies’

Het vergaren van kennis, delen van ervaringen en opdoen van inspiratie is een proces dat elke manager in principe zou moeten nastreven. Dit gebeurt in de praktijk echter niet altijd even gericht en niet altijd in voldoende mate. Vooral in tijden van snelle groei worden managers vaak de operatie in getrokken en wordt de discipline, die meestal is opgebouwd in rustigere tijden, weer losgelaten.  De resulterende intern gerichte blik kan er voor zorgen dat men de externe ontwikkelingen, die vaak ten grondslag liggen aan de snelle groei, uit het oog verliest. De ‘business leaders’ hebben zich voorgenomen elkaar te helpen dit te voorkomen. Zij maken onder andere gebruik van de EFBQ Sociëteit om elkaar regelmatig en gericht te informeren en inspireren.