Overzicht Management Tables

EFBQ Themabijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst wordt een specifiek thema besproken door de hoogst verantwoordelijke leden van de directie of het managementteam. Hierbij kunnen dan ook managers vanuit verschillende vakgebieden bij elkaar aan tafel komen, waarbij de verschillende invalshoeken een verdieping kunnen geven van het inzicht in het gekozen thema. Over het algemeen ligt bij dit soort bijeenkomsten de focus op actuele topics en belangrijke ontwikkelingen waar de ondernemingen in de huidige dynamische omgeving met te maken hebben.

EFBQ Management Table Directeur Grootaandeelhouder (DGA)

Deze Management Table is uitsluitend toegankelijk voor de Directeur Grootaandeelhouders in het netwerk. Tijdens deze Table bespreken zij dan ook de typische strategische vraagstukken waar een DGA vroeger of later mee te maken krijgt, in aanvulling op de problematiek van een algemeen directeur. Voorbeelden hiervan zijn de opvolgingsproblematiek, financiering van de groei, de overgang van pionier naar een meer professionele organisatie en het borgen van de goede aspecten van de (familie)cultuur tijdens deze overgang.

EFBQ Management Table Verkoop

Deze Management Table is bedoeld voor de leden van het directie- of managementteam die op strategisch niveau verantwoordelijk zijn voor de verkoop van de deelnemende onderneming. Tijdens deze Table worden strategische topics besproken, zoals klantsegmentatie, klantbenadering, structuur en aansturing van de verkooporganisatie, verkoopkanalen en CRM.

EFBQ Management Table Marketing

Deze Management Table is bedoeld voor de leden van het directie- of managementteam die op strategisch niveau verantwoordelijk zijn voor de marketing van de deelnemende onderneming. Tijdens deze Table worden strategische topics besproken, zoals markpositionering, marktinformatie en –onderzoek, het product/marktbeleid, PR en communicatie.

EFBQ Management Table Finance

Deze Management Table is bedoeld voor de leden van het directie- of managementteam die op strategisch niveau verantwoordelijk zijn voor de financiële bedrijfsvoering van de deelnemende onderneming. Tijdens deze Table worden strategische topics besproken, zoals rapportage- en informatiemanagement, ondersteuning  van de bedrijfsprocessen, dashboards en de balanced scorecard en wet- en regelgeving.

EFBQ Management Table Compliance

Deze Management Table is bedoeld voor de leden van het directie- of managementteam die op strategisch niveau verantwoordelijk zijn voor het managen van voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is in de sector en markten van de deelnemende onderneming. Tijdens deze Table worden strategische topics besproken, zoals de relatie met de toezichthouder(s), het volgen van de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving, het managen van de 'compliance' in de onderneming.

EFBQ Management Table Sustainability

Deze Management Table is bedoeld voor de leden van het directie- of managementteam die op strategisch niveau verantwoordelijk zijn voor duurzaamheid in de breedste zin van het woord, dus niet alleen op milieugebied, maar bijvoorbeeld ook op economisch en sociaal gebied. Tijdens deze Table worden strategische topics besproken, zoals MVO, duurzaam HRM, duurzame inkoop, de Sustainable Development Goals (SDG's), wet- en regelgeving en certificering.

EFBQ Management Table Human Resource Management (HRM)

Deze Management Table is bedoeld voor de leden van het directie- of managementteam die op strategisch niveau verantwoordelijk zijn voor het human resource managementt van de deelnemende onderneming. Tijdens deze Table worden strategische topics besproken, zoals competentiemanagement, opvolgingsproblematiek, vergrijzing, werving en selectie, boeien en binden van personeel en meer.

EFBQ Management Table Operations (Productie/Logistiek/Dienstverlening)

Deze Management Table is bedoeld voor de leden van het directie- of managementteam die op strategisch niveau verantwoordelijk zijn voor de operations, het voortbrengings- en dienstverleningsproces van de deelnemende onderneming. Tijdens deze Table worden strategische topics besproken, zoals efficiëntieverbetering, lean & mean methodes, communicatie/afstemming met Verkoop en Logistiek.

EFBQ Management Table ICT

Deze Management Table is bedoeld voor de leden van het directie- of managementteam die op strategisch niveau verantwoordelijk zijn voor de ICT van de deelnemende onderneming. Tijdens deze Table worden strategische topics besproken, zoals informatiemanagement, implementatieproblematiek, communicatie en afstemming met andere afdelingen.

EFBQ Management Table Inkoop

Deze Management Table is bedoeld voor de leden van het directie- of managementteam die op strategisch niveau verantwoordelijk zijn voor de inkoop van de deelnemende onderneming. Tijdens deze Table worden strategische topics besproken, zoals leveranciersmanagement, inkoopbesparingen en (inkomende) logistiek.

EFBQ Management Table Innovatie

Deze Management Table is bedoeld voor de leden van het directie- of managementteam die op strategisch niveau verantwoordelijk zijn voor de innovatie en/of R&D van producten, diensten en concepten van de deelnemende onderneming. Tijdens deze Table worden strategische topics besproken, zoals de innovatie/ontwikkelingsfunnel, de balans tussen de basisresearch en productontwikkeling/aanpassing, innovatie/R&D planning en budgettering en meer.

EFBQ Meeting of Minds

De EFBQ Meeting of Minds heeft een exclusief karakter en is uitsluitend gereserveerd voor managers die op hoog strategisch niveau kennis met elkaar willen en kunnen delen. Deze persoonlijke invitatie is mede gebaseerd op hun bijdrage binnen de EFBQ Referentiegroep. De samenstelling van de leden van de Meeting of Minds wordt gekenmerkt door diversiteit; verschillende disciplines die ieder vanuit een andere achtergrond een bijdrage leveren aan de gekozen thema’s.

Netwerkbijeenkomsten

Deze bijeenkomst vindt plaats op locatie bij een EFBQ deelnemer die op één of meerdere gebieden een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd en die zich tijdens het EFBQ assessment of op andere wijze heeft onderscheiden van andere ondernemingen. Tijdens deze bijeenkomst wordt een specifiek thema gepresenteerd en besproken. Daarnaast bestaat het programma meestal uit een uitgebreide rondleiding met toelichting en wordt het afgesloten met een meer informele borrel.