Over EFBQ

Halverwege de jaren tachtig ontstond bij het management van middelgrote en kleine ondernemingen in toenemende mate behoefte aan inzicht in het feitelijk functioneren van het management. Daarnaast wilde men zich gereed maken voor een Europa zonder grenzen.

Een aantal toonaangevende bedrijven in Nederland heeft toen het initiatief genomen een gestandaardiseerde managementtoetsing te laten ontwikkelen. Voor het opstellen van een programma van eisen werd onder leiding van prof. dr. P.M. van Kempen een werkgroep samengesteld. Aan deze werkgroep namen adviseurs deel van Coopers & Lybrand. Het resultaat was een complete classificatiestandaard (EC-Standard ® - European Classification Standard). Het ontwikkelde toetsingssysteem werd met succes getest in een 30-tal pilots bij potentiële deelnemers.

Eind 1991 werd samen met een vijftigtal ondernemingen de European Foundation for Business Qualification opgericht en deze werd in maart 1992 gepresenteerd aan en erkend door de Commissie van de Europese Gemeenschappen. In 2000 en 2011 werden de statuten aangepast aan de Europese ontwikkelingen.