Missie en Visie

Missie

De EFBQ bevordert, toetst en kwalificeert strategisch ondernemerschap in een netwerk van ondernemingen die van elkaar willen leren. Deze missie wordt op verschillende wijzen nagestreefd.

Visie: "Voor een sterker bedrijfsleven in een internationale arena"

Bedrijven en hun management spiegelen zich binnen het EFBQ netwerk aan voorbeeldbedrijven uit andere branches. Ook wanneer zij gezien worden als voorloper in de eigen branche kunnen zij hun horizon verder verbreden, leren van ontwikkelingen in andere branches en een continue verbetering realiseren. Hiermee worden bedrijven scherp gehouden en kan het management het onderscheidend vermogen van de onderneming op de korte termijn verbeteren en op lange termijn borgen.