Strategische Management Tables

Voor alle mt-leden op vele functiegebieden

Doel van de Management Tables is om de leden van de directie en het managementteam de kans te geven eens in de zoveel tijd uit de operatie te stappen, inzicht te krijgen in branche overschrijdende bedrijfsprocessen en om van vakgenoten te leren. Deze bijeenkomsten, onder leiding van een ervaren gespreksleider/voorzitter, ondersteunen de persoonlijke groei en ontwikkeling van ieder individueel mt-lid en bevorderen mede hierdoor het optimaal functioneren bij de uitoefening van hun functie en inbreng binnen het managementteam van hun bedrijf.

Voor de belangrijkste functiegroepen worden een aantal keer per jaar een Management Table georganiseerd. Momenteel worden regelmatig de volgende Tables georganiseerd:

 • DGA: Directeur Grootaandeelhouders
 • Algemeen Management (CEO/AD)
 • Marketing
 • Verkoop
 • Operations (Productie/Logistiek - Dienstverlening)
 • HRM
 • Finance
 • Inkoop
 • ICT
 • QHSE: Quality Health Safety & Environment
 • R&D
 • Compliance
 • Sustainability

Tijdens deze kleinschalige bijeenkomsten met 7 à 8 vakgenoten discussiëren de aanwezigen over actuele strategische thema's op hun eigen vakgebied en deelt men ervaringen uit de praktijk. De bijeenkomsten vinden plaats op Kasteel Heemstede waar een gehele verdieping, met multifunctionele en thematisch ingerichte ruimtes, ter beschikking staat van leden van de EFBQ Referentiegroep. Ze vinden plaats in de namiddag en worden vergezeld van een 3-gangen diner.

Themabijeenkomsten

Wanneer blijkt dat er binnen het netwerk behoefte is aan het bespreken van een specifiek strategisch thema wordt hiervoor een speciale bijeenkomst georganiseerd waarbij de genodigden uit verschillende vakgebieden kunnen komen. Bij deze bijeenkomst worden experts van binnen en soms ook van buiten het netwerk gevraagd om als inleiders op te treden en ligt het maximum aantal deelnemers hoger dan bij de reguliere Management Tables. In de afgelopen jaren zijn Themabijeenkomsten georganiseerd over onder andere social media, alternatieve financieringsmogelijkheden en online marketing.

Branche overschrijdende kennisuitwisseling

De EFBQ houdt bij het samenstellen van de diverse bijeenkomsten rekening met diversiteit in branches en ervaringen. De samenstelling kan dan ook sterk wisselen per bijeenkomst, mede om het netwerk (en te verkrijgen inzicht) van de aanwezigen te vergroten. Er zullen geen concurrenten aanwezig zijn, waardoor de discussies meer diepgravend zijn. Er worden hierbij niet alleen succesverhalen met elkaar gedeeld, maar ook de tegenslagen en valkuilen. Er wordt een strikt protocol gehanteerd voor de wijze waarop men tijdens de bijeenkomsten met elkaar communiceert en de onderlinge vertrouwelijkheid wordt strikt gehandhaafd. Iedere EFBQ (kandidaat)deelnemer, het Assessment Centre en het Secretariaat van de EFBQ, hanteren een wederzijdse geheimhoudingsverklaring en er worden dan ook geen verslagen gemaakt van de bijeenkomsten.

Best-in-class voorbeelden uit de praktijk

Tijdens de diverse bijeenkomsten krijgen de aanwezigen de kans zich te spiegelen aan vakgenoten uit verschillende branches. Dit levert een beter inzicht in de eigen plus- en minpunten en welke ontwikkeling men nog kan doormaken op het eigen vakgebied. Dit inzicht helpt bij het organiseren van 1-op-1 contacten op verschillende beleidsgebieden waarmee men de eigen kennis kan vergroten en de lopende projecten/trajecten sneller en efficiënter kan realiseren. Het EFBQ Assessment Centre treedt hierbij op als ‘kennismakelaar’ en koppelt zeer gericht de juiste gesprekspartners aan elkaar. Waar de EFBQ Management Tables er voor zorgen dat men elkaar beter leert kennen en de zogenaamde ‘kennisdrempels’ tussen de bedrijven worden verlaagd, zorgt het Assessment Centre er voor dat men snel en efficiënt de benodigde kennis uit de Referentiegroep kan halen.