Veelgestelde vragen

Wat levert deelname aan de EFBQ ons op?

  • Deelname in een bijzonder netwerk van voorbeeldbedrijven die kennis en ervaringen met elkaar delen op het gebied van strategisch ondernemerschap.
  • Een methodiek en toetsing voor een goed onderbouwd en weloverwogen strategisch kader, met een concrete doorvertaling naar de operatie. Dit wordt ondersteund door de Management Toolbox.
  • Meer inzicht in en aandacht voor het strategisch ondernemerschap en anticiperend vermogen van de eigen onderneming.
  • Concrete verbeterstappen met focus op winstgevendheid, continuïteit en waarde creatie.
  • Een benchmark voor strategisch ondernemerschap.
  • Toegang tot de praktijkkennis en –ervaringen van ruim 500 managers in het EFBQ netwerk, onder andere door deelname in de Management Tables.

Wat houdt deelname in het EFBQ netwerk in?

Wat is de European Foundation for Business Qualification?

De EFBQ is een onafhankelijk instituut voor Business Kwalificatie, in 1992 opgericht onder auspiciën van de Europese Commissie. De EFBQ bevordert, toetst en kwalificeert strategisch ondernemerschap, om bij te dragen aan sterkere bedrijven. Meer over de EFBQ.

Wat zijn de voorwaarden die worden gesteld voor deelname?

De Selectiecommissie van de EFBQ is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het EFBQ netwerk en hanteert dan ook een aantal strikte criteria voor de voorgedragen kandidaat-deelnemers. De belangrijkste hiervan zijn echter een voldoende focus op strategisch ondernemerschap van het managementteam en de bereidheid om de eigen kennis en ervaringen met anderen te delen.